મોબાઇલમાં મથામણ

મોબાઇલ એક એવી ઉપયોગી વસ્તુ કે આજકાલ નો માણસ એના વગર રહી શકે તેમ નથી.

          મહત્વની વાત એ છે કે મોબાઇલનો ઉપયોગ રોજ રોજ એવી રીતે વધી રહ્યો છે કે જેમાં તમામ ઉપયોગકર્તા તેમાં વધારે ને વધારે સુવિદ્યાઓ શોધવા લાગ્યા છે પરંતુ તમામ વ્યિક્તઓ પાસે એવા એપ્લીકેશન નથી હોતા કે મોબાઇલમાં મથામણ કરી તેમાં સુવિદ્યાઓ મેળવી શકે એવો સમય નથી. એટલે હું તમને ટુંકમાં જ સમજાવીશ અને જરૂરીયાત વ્યક્તિને મદદરૂપ બનીશ એવી આશા સાથે મારી આ મથામણ આપની સમક્ષ મુકી છે.

1.  SIP Setting for Nokia Mobile

2.  Android for Nokia N900

3.  USB external Keyboard, Mouse, Pan drive Setting for Nokia N900

4.  Nimbuzz for Nokia N900

5.  Way2sms for Nokia N900

6.  Chomium for Nokia N900

7. Word, Excel, Power Point with Activation Code for Nokia N900

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s