સેકન્ડરી અને પ્રાયમરી સ્કૂલ-ગઢા

Nootan Secondary & Primary School, Gadha.

           ગઢા માં પ્રાથિમક શાળા માં ૧ થી ૭ ધોરણ સુધી અભ્યાસ ચાલે છે.  અને જૂન ૧૯૯૧ માં સ્થાપના કરવામાં આવી માધ્યમિક હાઇસ્કૂલની જેમાં ધોરણ ૮, ૯, ૧૦ ચાલે છે.  અને ઓક્ટોબર ૨૦૦૯ માં થઇ ઇંગ્લીશ મીડીયમ સ્કૂલ ની સ્થાપના. 

ગઢામાં ઇંગ્લીંશ મીડીયમ સ્કૂલ નો પ્રથમ દિવસ

         ગામમાં ઇંગ્લીંશ મીડીયમ સ્કૂલ નો પ્રથમ દિવસ હતો ત્યારે આ ફોટો લેવામાં આવ્યો હતો. સોમવાર ૨૬ ઓક્ટોબર-૨૦૦૯ ના દિવસે સ્કૂલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં એલ.કે.જી.-૧ ના ક્લાસ માટે ૨૮ વિદ્યાર્થીઓ અને એલ.કે.જી.-૨ માટે ૨૨ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. અને ૫ શિક્ષિકાઓ સહિત અને સંચાલકની દેખરેખમાં આ ઇંગ્લીશ મીડીયમ સ્કૂલને આવતા મહિના માં એક વર્ષ પુરૂ થશે. અને  આ સફળ થયેલ સ્કૂલની સંખ્યામાં પણ વધારો થયેલ છે. 

Advertisements

About Asif Classic

An Ambition to Succeed Honestly!
This entry was posted in ગામને લગતું...., મારૂ ગામ...., સમાચાર.... and tagged , , . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s